Anlattı erenler bir bahar değil, 
Aşıkın ömründe bin bahar varmış.
Hicranla ağaran bu saçlar değil,
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış…
Faruk Nafiz Çamlıbel