Kadim dostum Dr. Mehmet Metin beyle çıktığımız yurtdışı seyahatinden birkaç kare fotoğraf.